wtorek, 31 stycznia 2012

Scenariusz zajęć - Zdrowa żywność

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KULINARNYCH

Prowadzący: Zając Joanna
Data: 06.10.2011r.
Temat: Zdrowa żywność.
Liczba godzin: 3 godziny lekcyjne
Klasa przysposabiająca do pracy

Cel ogólny:
• kształtowanie postawy prozdrowotnej, poznanie zasad zdrowego odżywiania na pod-stawie piramidy żywieniowej

Cele szczegółowe (uczeń):
• wie, że odżywianie jest prawidłowe i zdrowe, gdy w codziennym jadłospisie znajdują się produkty urozmaicone tj. ze wszystkich grup
• potrafi samodzielnie lub z pomocą rozpoznawać, nazywać oraz kategoryzować pro-dukty spożywcze do następujących kategorii: WARZYWA – OWOCE
• zna przykłady produktów spożywczych należących do każdej z grup: zboża, mięso, nabiał i ryby, owoce i warzywa, tłuszcze

Cele rewalidacyjne:
• stymulacja węchu, smaku i dotyku
• kształcenie koncentracji uwagi
• poszerzenie czynnego i biernego słownika
• rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej,

Metody nauczania wg Okonia:
• asymilacji wiedzy – pogadanka, opis
• praktyczne - ćwiczebne

Formy pracy:
• indywidualna,
• zespołowa.

Pomoce dydaktyczne:
• zagadki - załącznik nr 1
• piramida żywieniowa – załącznik nr 2
• ilustracje przedstawiające różne produkty spożywcze - załącznik nr 3,
• etykiety z napisem: „OWOCE”, „WARZYWA” – załącznik nr 4,
• świeże owoce i warzywa
• cukier, cynamon
• deski do krojenia, fartuszki, noże, miska, łyżka, widelce, małe talerzyki
• Zadanie domowe – zał. nr 6

Przebieg zajęć:

Zajęcia wstępne:
1. Przywitanie się z uczniami oraz zaproszenie wszystkich do zajęcia miejsca przy stole.
2. Wprowadzenie do tematu lekcji - rozwiązanie zagadki, pogadanka.
3. Zapisanie tematu zajęć przez nauczyciela na tablicy. Uczniowie w miarę swoich możli-wości przepisują temat do zeszytu bądź przepisują po śladzie zapisany temat w zeszycie przez nauczyciela.
Zajęcia właściwe:
4. Grupowanie ilustracji do odpowiednich kategorii: OWOCE – WARZYWA
5. Pogadanka na temat zdrowego odżywiania się – zaprezentowanie piramidy żywieniowej.
6. Zaprezentowanie świeżych owoców i warzyw ze zwróceniem uwagi na ich wygląd.
7. Zabawa dydaktyczna "Co to jest, ….?" - uczeń z zakrytymi oczami za pomocą węchu, smaku i dotyku, degustuje świeży owoc lub warzywo określając jego cechy charaktery-styczne. Pozostali w oparciu o te cechy muszą odgadnąć jego nazwę.
8. Wspólne przygotowanie sałatki owocowej - zindywidualizowanie pracy i dostosowanie zadań do możliwości psychofizycznych uczniów.

9. Czynności porządkowe.

10. Konsumpcja przygotowanej sałatki.

11. Wklejenie przez uczniów do zeszytu zadania domowego oraz jego wyjaśnienie przez na-uczyciela.
Zajęcia końcowe:
10. Podsumowanie zajęć oraz ocena aktywności uczniów.
12. Podziękowanie uczniom za udział w zajęciach.
14. Pożegnanie.

1 komentarz:

  1. Świetny i pomocny artykuł. Dodaję też to http://www.opcja.vot.pl/?p=744 - także dotyczy po części tego tematu to może się przydać.

    OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...