wtorek, 31 stycznia 2012

Scenariusz zajęć - Karnawalowe maski

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z PLASTYKI

Prowadzący: Zając Joanna
Data: 27.01.2012r.
Temat zajęć: Karnawałowe maski – wykonywanie prac plastycznych techniką kolażu.
V Oddział edukacyjno – terapeutyczny
Cele główne:
• rozwijanie zainteresowań plastycznych,
• wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej.
Cele operacyjne (uczeń):
• zna pojęcia: maska, bal maskowy, karnawał, bal karnawałowy,
• potrafi odrysować samodzielnie lub z ewentualną pomocą wybrane szablony masek,
• potrafi sam wybrać ozdoby potrzebne do dekoracji maski,
• dba o estetykę wykonanej pracy,
• samodzielnie wykonuje czynności porządkowe po skończonej pracy

Cele rewalidacyjne:

• ćwiczenie chwytu pęsetkowego
• doskonalenie koncentracji uwagi
• rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej,
• rozwijanie spostrzegawczości i wyobraźni.


Metody pracy wg Okonia:

• asymilacji wiedzy – pogadanka,
• praktycznego działania
Formy pracy:
• indywidualna,
• zbiorowa.Pomoce dydaktyczne:

• przykładowe maski karnawałowe,
• bloki techniczne,
• szablony masek,
• kredki,
• nożyczki,
• cienkie gumki lub sznurek,
• papier kolorowy,
• dziurkacz,
• klej z brokatem,
• piórka,
• klej do papieru,
• pistolet do kleju na gorąco.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Zajęcia wstępne:
1. Przywitanie się z uczniami oraz zaproszenie wszystkich do zajęcia miejsca przy stole.
2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
3. Rozmowa kierowana na temat trwającego okresu karnawału (bale, przebrania, maski karnawałowe)
4. Zaprezentowanie uczniom karnawałowych masek przygotowanych wcześniej przez nauczyciela.
Zajęcia właściwe:
5. Wykonywanie masek karnawałowych – zindywidualizowanie pracy i dostosowanie zadań do możliwości psychofizycznych uczniów:
- samodzielny wybór przez uczniów koloru kartki przeznaczonej do wykonania maski,
- odrysowanie kształtu maski z przygotowanego wcześniej szablonu lub obrysowanie kształtu dłoni przyłożonych do kartki papieru,
- wycinanie samodzielne lub z ewentualną pomocą kształtu maski,
- wybranie przez uczniów ozdób przygotowanych przez nauczyciela, celem ozdobienia maski,
- naklejanie ozdobnych elementów na wycięte maski.
Zajęcia końcowe:
6. Podsumowanie zajęć i nagrodzenie aktywności uczniów.
7. Wspólne wykonanie zdjęcia uczniów w maskach.
7. Ocena wykonanych prac oraz ich ekspozycja.
8. Podziękowanie uczniom za udział w zajęciach.
9. Czynności porządkowe.
10. Pożegnanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...