niedziela, 28 sierpnia 2011

"Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja"

Knill jest to program przeznaczony do pracy z dzieci, młodzieżą i dorosłymi upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu i różnej niepełnosprawności fizycznej. Podczas pracy metodą Knill'a rozwija się przede wszystkim kontakt społeczny oraz świadomość własnego ciała. Dziecko musi być świadome wykorzystywania swoich rąk, nóg, ust, ramion, stóp i całego swojego ciała w tym celu służą takie czynności jak:
• Wymachiwanie rękami
• Pocieranie dłoni
• Zaciskanie i otwieranie dłoni
• Klaskanie
• Głaskanie policzków
• Głaskanie brzucha
• Kołysanie
• Głaskanie ud
• Ruchy stóp (palców)
• Ruchy nóg
• Przewracanie się (padanie)
•Obracanie się z pleców na brzuch
•Obracanie się z brzucha na plecy
• Poruszanie nogami
• Czołganie się na brzuchu
• Raczkowanie
• Klęczenie i spacerowanie na kolanach
• Upadanie z pozycji klęczącej
• Odpychanie i przyciąganie
• Relaksacja.
Metoda składa się z następujących części:
• Program wprowadzający
• Program pierwszy
• Program drugi
• Program trzeci
• Program czwarty
• Program specjalny

Zapraszam do lektury:
Bibliografia:
M.Ch. Knill, Programy aktywności. Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja, CPPPMEN,
Warszawa 1997

Przykładowy konspekt zajęć

Temat: Program aktywności SPH wg metody M.Ch. Knillów.

Prowadząca:

Cele zajęć:

• Ogólne:
- wyrabianie poczucia świadomości własnego ciała
- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- rozwój świadomości takich pojęć jak: ręka, dłoń, noga, policzki, palce, plecy, brzuch, uda.
- poznawanie wzajemnych relacji różnych części ciała

• Wychowawcze:
- wdrażanie do współpracy i współdziałania z terapeutą
- utrwalanie relacji zaufania pomiędzy terapeutą a dzieckiem

• Operacyjne:
- dziecko uczy się świadomości własnego ciała, kontaktu fizycznego, oraz współpracy z drugą osobą (terapeutą)
- dziecko aktywnie uczestniczy w programie, oraz potrafi włączyć się do różnych rodzajów aktywności

Metody: program aktywności SPH M.Ch. Knillów – świadomość ciała, kontakt i komunikacja

Środki: magnetofon, CD z nagranym programem, materac(dywan, koc)

Przebieg zajęć:

I. Część wstępna:

1. przywitanie się z dzieckiem
2. przygotowanie miejsca zajęć


II. Część główna:

1. aktywności
• kołysanie
• wymachiwanie rękoma
• pocieranie dłoni
• zaciskanie i otwieranie dłoni
• klaskanie
• głaskanie policzków
• głaskanie brzucha
• głaskanie ud
• ruchy stóp
• ruchy nóg
• przewracanie się (padanie)

III. Część końcowa:

1. podziękowanie dziecku za udział w zajęciach
2. ubranie się
3. pożegnanie się z dzieckiem.

Omówienie zajęć: zachowania się poszczególnych dzieci, stopnia ich zaangażowania, współpracy, zachowań zakłócających.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...