poniedziałek, 2 maja 2011

Terapia?

Arteterapia jest jedną z metod Terapii zajęciowej. W ogólnym znaczeniu terapia zajęciowa to: celowe działania rehabilitacyjne, polisensoryczne o charakterze zajęć ciągłych (np. plastycznych, muzycznych, ruchowych itp.) stanowiących proces terapeutyczny prowadzący do usprawniania i kompensacji zaburzonych funkcji spowodowanych niepełnosprawnością. Tak więc głównym celem zajęć terapeutycznych jest usprawnianie psychiczne, fizyczne i społeczne.
Klasyfikacja rodzajów, metod, technik terapii zajęciowej*
opracowane przez nauczycieli Zespołu Przedmiotowo-Metodycznego Terapii Zajęciowej w Medycznym Studium Zawodowym w Sztumie i wygłoszony na seminarium metodycznym w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku- Brzeźnie w dniu 6 kwietnia 2005r.
W moim przypadku terapia zajęciowa jest nie tylko metodą pracy, jest także wszystkim tym, co mnie cieszy, relaksuje i sprawia, że codzienność jest kolorowa i wyjątkowa.
Pragnę podzielić się z Wami moimi doświadczeniami oraz zaprezentować wykonane prze zemnie prace.

Pozdrawiam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...